Thứ Hai, 13 tháng 9, 2010

Danh sach lop 12A9

DANH SÁCH LỚP 12A9 - HÙNG VƯƠNG

STT Họ và tên Mobile Email
1 Nguyễn Phúc Vĩnh Tường 090.3398064 martinnguyen@hoangnghiep.com
2 Lê Văn Tiến 091.8731864 levantiens@gmail.com
3 Lý Văn Sanh 090.8343038  
4 Hảo 098.8026693  
5 Diễm Loan 090.3836833  
6 Đào Hồ Đắc 090.7120569 dacdao282002@yahoo.com
7 Nguyễn Khánh Toàn 091.8007426  
8 Thắng 090.3864505  
9 Ái Linh 0122.4107451  
10 Trương Quang Vũ 090.8022933  
11 Nguyễn Thị Mộng Vân 098.9989678  
12 Huỳnh Đạt Long 090.8410012  
13 Biện Thanh Bình 098.3515323 thanhbinh.arch@yahoo.com
14 Nguyễn Thị Mỹ Dung 091.9832393  
15 Yến Linh 098.3737249  
16 Nguyễn Trung Dũng 090.3345315 dungwhtc@yahoo.com
17 Phạm Lương Vinh 093.6088191  
18 Phong 091.8451097  
19 Đàm Hoanh Chiêu 091.9558221  
20  Trần Tuấn Hùng
   
21  Trần Tấn Trung    
22 Phạm Thị Thúy
23 Trần Thị Thùy Trang
24 Đỗ Thị Thúy Hoa
25 Nguyễn Tấn Nam
26 Nguyễn Đức Hạnh Tú
27 Tô Thị Bích Phượng
28 Trần Công Hiệp
29 Nguyễn Thị Thanh Tâm
30...
--

Cap nhat thong tin tung thanh vien

Cac ban than men
 
De cap nhat thong tin cua tung ban thanh vien lop minh, rat mong cac ban goi email thong tin ve ban than minh cho ca lop cung biet nhe.
 
Cac ban co the cung cap thong tin theo mau sau:
 
Ở dòng tiêu đề thư (subject) cac ban ghi ten minh vdu: Ly Van Sanh - thong tin ca nhan
Ở phan Noi dung cac ban co the giup cap nhat lai:
-Ngay sinh
-Dia chi
-So dien thoai lien lac:
-TInh trang gia dinh: (3 vợ, 5 con, 2 cháu nội...)
-Cong viec hien tai:
Nhung tam su muon chia se cung ca lop........
 
Rat mong nhan duoc su dong gop cua tat ca cac ban lop minh.
 
TB: Tien oi, Tien vui long gui email hinh (cũ, mới) cua lop minh vao email nay luon nhe Tien.
 
Than men
 
Vinh Tuong

Chao mung cac ban den voi blog cua Lop 12A9 Hung Vuong

Các bạn thân mến
Chao mung cac ban den voi kho luu tru thong tin du lieu cua Lop 12A9 chung ta!!!
Theo sang kien cua mot ban trong lop, chung ta se dung email nay de chua thong tin du lieu chung cua lop.
Chung ta se su dung email account nay de luu tru thong tin, hinh anh, hoat dong cua Lop 12A9, tin tuc cua tung ban trong lop....
Rat mong cac ban se thuong xuyen cap nhat thong tin ve ban than, ve cac ban trong nhom, va ve bat cu nhung hoat dong lien quan nao den tung thanh vien cua lop chung ta qua email account nay. Mong rang voi sang kien nay, chung ta se lien ket chat che voi nhau hon, giup cuoc song cua tung thanh vien lop 12A9 co them nhieu niem vui hon trong cuoc song tu moi lien ket than thiet cua tap the 12A9 chung ta.
Than men
Vinh Tuong